Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Jolanta Karalus-Gach

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 2003r.
Specjalista pediatrii (II st. w 2011r.) oraz neonatologii (2016r.)

Przebieg pracy zawodowej:
• do 2013 roku praca w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi jako doktorantka, następnie starszy asystent
• do 2015 roku praca w Szpitalu SALVE w Oddziale Neonatologicznym jako starszy asystent
• od września 2015 praca w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Łodzi w Oddziale Neonatologicznym jako starszy asystent
• Staże krajowe i zagraniczne: Włochy, Mediolan (4 miesiące); Jednostki: Uniwersytet w Mediolanie (Universita degli studi di Milano), II Klinika Pediatrii oraz Oddział Metabolizmu Kostnego Instituto Auxologico Italiano IRCCS w Mediolanie;

Tematy stażu:
• 1. Nowoczesne metody oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej.
• 2. Współczesne metody diagnozowania chorób metabolicznych kości. 3. Diagnostyka i leczenie niedoborów witaminy D.
• Tytuł doktora nauk medycznych w 2009r.

Dorobek naukowy: w latach 2003-2016 publikacje naukowe: 27 prac w pełnym tekście oraz 2 monografie oraz 45 streszczeń i komunikatów zjazdowych.

Udział w projektach naukowych:
• Grant MNiSW ”Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D populacji dzieci polskich w wieku od 9 do 13 lat – badanie wieloośrodkowe – koordynator projektu(2013r.);
• Grant Promotorski MNiSW (2009r.) „Wpływ podaży witaminy D na stężenie jej metabolitów w surowicy dzieci chorych na samoistną osteoporozę i osteopenię”;
• Grant Prezydenta Miasta Łodzi"Ocena realizacji zaleceń profilaktyki niedoborów witaminy D u dzieci łódzkich w wieku szkolnym na podstawie parametrów ultradźwiękowych kości w wysokospecjalistycznej Poradni Zaburzeń Metabolizmu Kostnego"(2011r.);
• Grant Prezydenta Miasta Łodzi pt „Ocena czynników ryzyka osteoporozy u dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.” (2013r.)

Udział w towarzystwach naukowych:
• Członkostwo w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym (Oddział Łódzki)
• Członkostwo w Polskim Towarzystwie Wakcynologii (Oddział Łódzki)
• Członkostwo w Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży
• Członkostwo w Polskim Towarzystwie Neonatologicznym

Kursy doskonalące:
• NLS - kurs resuscytacji noworodków
• uprawnienia instruktorskie NLS

 
 
line