Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Krzysztof Truszkowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - 2002r.
Specjalizacja: pediatria (2009r.) oraz neonatologia (2014r.)

Przebieg pracy zawodowej:
• do 2009 - asystent w Klinice Kardiologii Dziecięcej UM w Łodzi
• do 2009 - asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Działem Przyjęć USK Nr 4 w Łodzi
• do 2011 - asystent w Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii Dziecięcej UM w Łodzi
• do 2011 - p.o. Zastępcy Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Działem Przyjęć USK Nr 4 w Łodzi
• od 2014 - lekarz zespołu karetki N
• do 2015 - starszy asystent w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodków WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi
• aktualnie starszy asystent w Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Łodzi
• tytuł doktora nauk medycznych w 2007r.

Staże zagraniczne :
• 2004 - Centre Hospitalier Universitaire ‘Timone’, Marsylia, Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej
• 2002 - Centre Hospitalier d’Avignon, oddział kardiologiczny

Kursy doskonalące :
• 2012 - Kurs ultrasonografii pediatrycznej – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii (dr n. med. Wojciech Kosiak)
• 2011 - NLS – kurs resuscytacji noworodków
• 2008 - ALS – zaawansowany kurs resuscytacji

Zainteresowania medyczne: kardioneonatologia, ultrasonografia
Zainteresowania pozamedyczne: treking górski, literatura fantastyczna, modelarstwo
 
 
line