Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Marek Nowiczewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego, Akademia Medyczna w Łodzi - 1990r..
Specjalista chorób dzieci (II stopień uzyskany w 2003 roku)

Przebieg pracy zawodowej:
• do 2015 roku - Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
• od 1996 – kierownik zespołów wyjazdowych karetki specjalistycznej N
• od 2015 roku w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia w Łodzi
• tytuł doktora nauk medycznych w 2005 roku
• staż w Neonatal Intensive Care Unit Szpitala Uniwersyteckiego Univerisiy of Louisville, Kentucky USA - 1998r.
• kursy: echokardiografia POLKARD, NLS - kurs resuscytacji noworodków
Grant Promotorski MNiSW „Przydatność HFOV w leczeniu iRDS u noworodków niedonoszonych”

Szczególne zainteresowania profesjonalne:
• terapia oddechowa u noworodka i wcześniaka
• diagnostyka kardiologiczna u noworodków
członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego od 1992r.

Hobby: muzyka, astronomia, pływanie
 
 
line