Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Paweł Krajewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi – 1990r.
Specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii II stopień – 2000r
Specjalista z neonatologii – 2010 r.

Przebieg pracy zawodowej:
• do 2004 roku Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci Instytut Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• do 2015 roku Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala mi. M. Madurowicza (Pirogowa)
• od 2015 Szpital Specjalistyczne Pro-Familia w Łodzi
• tytuł doktora nauk medycznych 1996
Staże zagraniczne: Klinika Neonatologii Szpitala Sophia Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie 1997, Columbia University Hospital New York 2000, Klinika Intensywnej Terapii Noworodka Belfast 2014.

Zainteresowania profesjonalne:
• wcześniactwo i jego problemy
• wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania
• nowe terapie surfaktantem

Zainteresowania pozazawodowe: sport.
 
 
line